Duurzaamheid

Duurzaamheid op alle niveaus

Om duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van onze processen en innovaties te laten zijn hebben wij bij Van Woudenberg Tuinplanten diverse maatregelen genomen.

Recycling plastics

Van Woudenberg Tuinplanten levert haar planten al vele jaren in plastic potten die gemaakt zijn van

100% PCR ( post consumer material). Dit materiaal is afkomstig uit de consumenten plastic afvalbak.

Dit afval wordt met een kleine toevoeging van o.a. kleurstof weer tot een nieuwe pot omgezet.

Natuurlijk is deze pot ook weer 100% recyclebaar.

Hiermee ontstaat een gesloten circuit voor wat betreft het gebruik en de recycling van onze potten.

Natuurlijk groeiproces en natuurlijke balans

Van Woudenberg Tuinplanten onderscheidt zich met hun teeltsysteem. De planten staan minimaal 1 jaar in de volle grond voordat ze in de pot gezet worden, waardoor de planten minder vatbaar worden voor ziektes. Hierdoor hoeven minder chemische middelen toegepast te worden. Dit komt ook ten goede aan de vele bijen- en vlinderplanten die Van Woudenberg Tuinplanten teelt. Het gebruik van minder chemicaliën komt de natuurlijke balans ten goede. Daarnaast resulteert dit langere groeiproces in lagere uitval van planten en lagere kosten.

Recycling water

Het teveel aan gietwater vangt Van Woudenberg Tuinplanten op. Het gietwater wordt samen met het regenwater via een bufferlaag met lavastenen opgevangen en hergebruikt. Hiermee worden ook de weggespoelde meststoffen opnieuw gebruikt. Van Woudenberg Tuinplanten probeert qua watergebruik zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

Fossiele brandstoffen

De kassen van Van Woudenberg Tuinplanten worden niet verwarmd met fossiele brandstoffen, maar er wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de naastgelegen tomatenkwekerij om de kassen vorstvrij te houden.
Voor de interne logistiek is Van Woudenberg Tuinplanten overgestapt naar elektrische transportkarren. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van treintransport voor de externe logistiek.

Key partners

Samen met de key partners lopen wij bij Van Woudenberg Tuinplanten voorop voor wat betreft de verduurzaming van producten. Voor onze key partners maakt de kwaliteit van de geleverde producten het verschil. Het ambachtelijke proces van telen komt deze kwaliteit ten goede en de kwaliteit bepaalt ons rendement.