MPS-Certificeringen

Duurzaamheid is van groot belang

Van Woudenberg Tuinplanten staat voor het kweken van planten op een duurzame en verantwoorde manier. Met onze milieuvriendelijke bedrijfsvoering proberen wij ons te onderscheiden en creëren daarmee openheid en transparantie naar onze klanten en de samenleving toe.

Van Woudenberg Tuinplanten is MPS gecertificeerd en blijft continue verbeteringen in de productie processen in het bedrijf doorvoeren. De binnen onze branche gehanteerde MPS standaarden worden steeds verder aangescherpt en wij volgen deze op de voet.
Ook onze toeleveranciers conformeren zich aan de hoge eisen die gesteld worden binnen de MPS certificering. Naast de MPS-A, MPS-Product Proof en MPS-Gap, heeft van Woudenberg tevens het Grasp certificaat toegekend gekregen.

MPS A

Het MPS-A is een certificaat met een unieke standaard in de wereld. Het is een meetlat die aantoont in hoeverre uw bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Door het behalen van dit certificaat worden milieuprestaties transparanter, onderscheidt het bedrijf zich ten op zichte van andere producenten, zorgt het voor meer structuur in de bedrijfsvoering en geeft het openheid richting de samenleving.

MPS GAP

MPS-Product Proof Is een systematiek waarbij er met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en door onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt. MPS-Product Proof (productzekerheid) is een add-on op de MPS-ABC (bedrijfszekerheid) certificering.
Bekijk het gehele document: 4502 MPS-GAP
Bekijk het gehele document: 4502 DEF GRASP

Grasp

Grasp staat voor Global Risk Assessment on Social Practice en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers, maar ook gezondheids- en veiligheidsaspecten. Grasp ondersteunt producenten om belangrijke sociale problemen aan te pakken en bewustwording te creëren op bedrijfsniveau.

Blauer Engel, RAL en Cyclos-HTP

Van Woudenberg Tuinplanten werkt met gecertificeerde leveranciers die beschikken over de belangrijkste certificaten in de toeleveringsindustrie voor de tuinbouw.

Het Duitse keurmerk Blauer Engel is vergelijkbaar met de Nederlandse milieukeur. Wanneer een product het keurmerk van Der Blauer Engel heeft, scoort het op de belangrijkste milieuaspecten minder belastend dan soortgelijke producten.
De RAL-keurmerken staan voor objectief gecontroleerde, hoge kwaliteitseisen aan producten in de opslagtechniek en bedrijfsinrichtingen.
Het Cyclos-HTP certificaat wordt uitgegeven door het Cyclos-HTP Institute for Recyclability and Product Responsibility, dé certificeringsinstantie voor recycling. Het certificaat staat voor een duurzamere productie en verwerking van verpakkingsmaterialen. Hiermee komen we een stap dichter bij een duurzame en afvalvrije tuinbouw.

Duurzaamheid is de toekomst. Zeker in onze sector waar met levende producten wordt gewerkt is het belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw leverancier. Van Woudenberg Tuinplanten werkt en blijft werken aan een duurzame toekomst!

Note: Deze database is alleen toegankelijk voor abonnees van MPS-ECAS.