MPS-Certifiering

Hållbarhet är av yttersta vikt för oss

Öppen och transparent kommunikation med återförsäljare och kunder är mycket viktig för Van Woudenberg Tuinplanten. Att odla en bra produkt på ett naturligt, ansvarsfullt sätt är det vi strävar efter och står för. Vi lämnar tydlig information om de levererade växterna. På så vis förbättrar vi inte bara trädgårdsbranschens image utan försöker även medverka till att våra kunder når sina affärsmål.

Hållbara företag är framtiden och därmed även vår framtid. Framför allt i vår bransch där vi jobbar med levande produkter är det viktigt att man kan lita på sin leverantör. Med miljömärkningarna MPs-A och MPs-ProductProof skiljer Van Woudenberg Tuinplanten sig från mängden. Just nu jobbar vi på att certifieras enligt MPs GLOBALG.A.P. och GRASP.

MPS A

MPs-ABC MPs-A är en miljömärkning med unik standard i världen. Den är en måttstock på hur miljövänligt ett företag är. Tilldelningen av denna miljömärkning innebär att företaget är transparent om sin miljöprestanda och gör att det skiljer sig från andra producenter, den ger mer strukturerad drift och gör företaget öppnare mot samhället.

MPS GAP

MPs-ProductProof är ett system som innebär att man genom registrering av växtskydd inom 24 timmar och oberoende stickprovstagning kan visa att vissa aktiva ämnen inte används under odlingen. MPs-ProductProof (produktsäkerhet) är en utökning av miljömärkningen MPs-ABC (driftssäkerhet).
Bekijk het gehele document: 4502 MPS-GAP
Bekijk het gehele document: 4502 DEF GRASP