MPS-Certifiering

Hållbarhet

Van Woudenberg Tuinplanten står för hållbar och ansvarsfull växtodling. Med vår miljövänliga verksamhet försöker vi skilja oss från mängden, vilket även innebär öppenhet och transparens gentemot våra kunder och samhället.

 

Van Woudenberg Tuinplanten är MPS-certifierat och vi förbättrar ständigt våra produktionsprocesser. MPS-standarderna som tillämpas i vår bransch uppgraderas regelbundet och vi efterlever dem till punkt och pricka. Våra leverantörer uppfyller också de höga kraven i MPS-certifieringen. Förutom MPS-A, MPS-ProductProof och MPS-GAP har Van Woudenberg Tuinplanten även tilldelats certifieringen GRASP.

MPS A

MPs-ABC MPs-A är en miljömärkning med unik standard i världen. Den är en måttstock på hur miljövänligt ett företag är. Tilldelningen av denna miljömärkning innebär att företaget är transparent om sin miljöprestanda och gör att det skiljer sig från andra producenter, den ger mer strukturerad drift och gör företaget öppnare mot samhället.

MPS GAP

MPs-ProductProof är ett system som innebär att man genom registrering av växtskydd inom 24 timmar och oberoende stickprovstagning kan visa att vissa aktiva ämnen inte används under odlingen. MPs-ProductProof (produktsäkerhet) är en utökning av miljömärkningen MPs-ABC (driftssäkerhet).

4502 MPS-GAP
4502 DEF GRASP

Grasp

GRASP står för Global Risk Assessment on Social Practice och är en riskbedömning av ett företags arbetsmiljö. Det omfattar de anställdas välbefinnande och lönenivå, men även hälso- och säkerhetsaspekter. GRASP hjälper producenter att åtgärda problem med den sociala arbetsmiljön och öka medvetenheten på företagsnivå.

Blå Ängeln, RAL och Cyclos-HTP

Van Woudenberg Tuinplanten samarbetar med certifierade leverantörer som har tilldelats de viktigaste certifieringarna för leverantörer till trädgårdsbranschen.
Den tyska miljömärkningen Blå Ängeln kan jämställas med den holländska miljömärkningen. När en produkt är märkt med Blå Ängeln har den lägre påverkan vad gäller de viktigaste miljöaspekterna jämfört med liknande produkter.
Kvalitetsmärkningen RAL betyder att oberoende kontrollorgan har bekräftat att de höga kvalitetskraven för produkter som används vid lagring och i industriell utrustning efterlevs.
Certifieringen Cyclos-HTP utfärdas av Cyclos-HTP Institut für Recycling und Produktverantwortung som är det tyska certifieringsorganet för återvinning och produktansvar. Certifieringen innebär hållbarare produktion och behandling av förpackningsmaterial.
Detta kommer att ta oss ett steg närmare en hållbar och avfallsfri trädgårdsbransch.

Hållbarhet är framtiden. Framför allt i vår bransch där vi jobbar med odlade produkter är det viktigt att man kan lita på sin leverantör. Van Woudenberg Tuinplanten jobbar redan och fortsätter enträget jobba mot en hållbar framtid!

Obs: Databasen är endast tillgänglig för MPS-ECAS-prenumeranter.