hållbarhet

Hållbarhet på alla nivåer

För att hållbarhet ska vara en naturlig del av Van Woudenberg Tuinplantens arbetsmetoder och innovationer har vi vidtagit flera åtgärder.

Återvinning av plast

Van Woudenberg Tuinplanten har gått över till att använda plastkrukor av koldioxidfritt återvunnet material. Dessutom är vi i nära samarbete med våra viktigaste partner i färd med att införa ett slutet återvinningssystem.

Naturlig växtprocess och ekologisk jämvikt

Van Woudenberg Tuinplantens odlingssystem skiljer sig markant från andra företags. Plantorna växer på friland i minst ett år innan de planteras om i krukor. Det gör dem mindre mottagliga för sjukdomar och mindre mängder kemikalier behöver användas. Den minskade användningen av kemikalier påverkar även den ekologiska jämvikten positivt. Det gynnar de många bi- och fjärilsväxterna som odlas av Van Woudenberg Tuinplanten. Dessutom leder den längre växtprocessen till att färre växter måste kasseras och till sänkta kostnader.

Recirkulerat vatten

Van Woudenberg Tuinplanten samlar upp överskottsvatten tillsammans med regnvatten i ett buffertområde klätt med lavastenar och återanvänder detta vatten. En positiv bieffekt är att gödningen som följer med vattnet också återanvänds. Van Woudenberg Tuinplanten försöker i möjligaste mån vara självförsörjande på vatten.

Fossila bränslen

Van Woudenberg Tuinplanten använder inte fossila bränslen för uppvärmning av växthusen utan utnyttjar spillvärmen från den intilliggande tomatodlingen för att hålla växthusen frostfria.
För den interna logistiken har Van Woudenberg Tuinplanten gått över till eldrivna transportvagnar. Dessutom undersöker vi möjligheterna till tågtransport för den externa logistiken.

Viktiga partner

Tillsammans med våra viktigaste partner går vi på Van Woudenberg Tuinplanten i täten för hållbarare kvalitetsprodukter. Det är hantverket bakom odlingen som skapar den goda kvaliteten och ger lönsamhet.
Och det är kvaliteten på våra produkter som gör att vi skiljer oss från mängden!