Van Woudenberg Tuinplanten har expanderat med Marcel van Vemd

Den 1 januari 2021 tillträdde Marcel van Vemde sin tjänst och blev en del av ledningen för Van Woudenberg Tuinplanten. Tillsammans med entreprenörerna Rick och Gerbert van Woudenberg kan företaget nu ta nästa steg mot förverkligandet av de uppsatta visionerna och målsättningarna.

 

Med över 30 års internationell erfarenhet har Marcel van Vemde med sig stora kunskaper inom affärsutveckling och internationella partnerskap i bagaget.

Utifrån Van Woudenberg Tuinplantens gedigna fundament, som baseras på ett nära samarbete med leverantörer och kunder, kan Marcel van Vemde spela en viktig roll i bland annat den fortsatta utvecklingen av internationella relationer och samarbeten.

 

Rick van Woudenberg säger:

Familjeföretaget Van Woudenberg Tuinplanten baseras på såväl inhemska som många internationella partnerskap. Vi vill jobba mer internationellt med våra nuvarande partner. Vi vill vara det internationella perennlagret för våra partner. I en snabbt föränderlig värld anser Van Woudenberg Tuinplanten att vår viktigaste värdegrund ”partnerskap” gör det möjligt för oss att tillsammans med våra partner nå våra uppsatta målsättningar.

Rick van Woudenberg – vd

Rick van Woudenberg – driftschef

Marcel van Vemde – chef för nyutveckling och HR